Om TELEMARK TRYKK AS

Telemark Trykk AS er et moderne trykkeri med solid bakgrunn. Selskapet ble stiftet i 1991 med sterke eiere som Norsk Hydro og Orkla.
Selskapet har i dag eiere tilknyttet driften.Telemark Trykk består av et digitaltrykkeri og et offsettrykkeri. I tillegg har selskapet en egen grafisk avdeling.
Dine trykksaker er bedriftens ansikt utad og skal gjenspeile kvalitet. En vellykket profilering krever kreativitet, innsikt og kompetanse.

Med sitt datterselskap har Telemark Trykk i dag 12-14 årsverk. Høy faglig kompetanse hos våre ansatte gjør at vi kan bistå våre kunder med hele den grafiske prosessen, fra idé til ferdig trykksak. I selskapets mer enn tjue års drift har vi opparbeidet en solid kundemasse og leverer trykksaker til hele landet. De største kundene ligger i østlandsområdet; Telemark, Buskerud og Vestfold.
Telemark Trykk vil til enhver tid strebe etter å finne de beste løsningene for våre kunder og yte god service og topp kvalitet.